Oficjalna strona

Polish English

Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego towaru Klient zauważy, że otrzymany towar posiada wady ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt ze Sklepem

3. Klient ma prawo złożyć w Sklepie reklamację w przypadku, gdy dostarczony towar:
- ma wady;
- posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu;
- w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

4. W celu rozpatrzenia przez Sklep reklamacji niezbędne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego towaru wraz z opisem przyczyn jego zwrotu oraz dowodem jego zakupu. Towar powinien zostać dostarczony do: Marcin Prus Artprus, Ul. Przemysława II 3/5 47-232 Kędzierzyn Koźle dopiskiem: "reklamacja".

5. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu na adres wskazany w ust. 4.

6. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku prawo pocztowe (Dz.U. z 2008r. nr 189 poz. 1159 z późniejszymi zmianami), Sklep zwróci mu koszty jej nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem określonym w ust. 7. Sklep nie odbiera od Klientów paczek reklamacyjnych nadanych z „płatnością przy odbiorze”.

7. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w ust. 6 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.

8. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.

9. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo żądania obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.

10. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny procedura reklamacji przebiega odmiennie aniżeli określona w ust. 9. W celu zgłoszenia wadliwego towaru należy skontaktować się z jego producentem, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Wadliwy towar wraz z wydrukowaną informacją od producenta stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji  czyli zwrotu należności za towar lub jego wymiany.

11. Reklamacji nie podlegają towary, których wygląd zostanie oceniony przez Klienta jako różny od tego zaprezentowanego na stronie www.marcinprus.pl, a które to różnice mogą wynikać z innych ustawień parametrów monitora klienta.