Oficjalna strona

Polish English

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MARCINPRUS.PL

Sklep internetowy www.marcinprus.pl, funkcjonujący pod adresem www.marcinprus.pl, prowadzony jest przez:

Marcin Prus Artprus, z siedzibą w 47-232 Kędzierzyn Koźle na Ul. Przemysława II 3/5 NIP PL592-155-80-01, REGON 160045694.
 
SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy www.marcinprus.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.marcinprus.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.marcinprus.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.marcinprus.pl;

Konto klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym. Pokazujemy ją jako cenę przekreśloną i od tej ceny obliczamy wszelkie zniżki i rabaty;

Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep Pliku wraz z licencją na zamówienie Klienta, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma PayU Spółka akcyjna, www.payu.pl

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów ePub i mobi.
 
 
§ 1.
Składanie i realizacja zamówień
 
1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem strony internetowej www.marcinprus.pl.

2. Zamówienia można składać w dwóch trybach:

 1. po zarejestrowaniu się i zalogowaniu
 2. bez zalogowania (szybkie zakupy)

3. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez wskazane etapy:

 1. wybiera zamawiane towary i ich ilość;
 2. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz, opcjonalnie, podaje dane do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
 3. wybiera formę dostawy;
 4. wybiera formę zapłaty;
 5. wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

 1. Klient zarejestrowany i zalogowany, dokonujący zakupów po raz pierwszy, otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji. Wyjątkiem jest sytuacja wyboru przez klienta zapłaty w formie on-line – wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas klient otrzymuje wiadomość o rozpoczęciu realizacji zamówienia,
 2. Klient zarejestrowany, dokonujący kolejnych zakupów, otrzymuje wiadomość e-mail:
  a) o rozpoczęciu realizacji zamówienia, jeśli wybrał opcję płatności on-line lub
  b) z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia, jeśli wybrał opcję zamówienia za pobraniem; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji,
 3. Klient niezarejestrowany może dokonać zakupów tylko przy użyciu formy zapłaty on-line. Po otrzymaniu przez sklep zapłaty za zamówiony towar klient niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail o realizacji zamówienia.

7. Zakup Plików

a) Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie.

b) Licencja, o której mowa w ust. 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,

3) odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.

Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form nieprzewidzianych Regulaminem.

c) W trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:

1) wybiera zamówione Pliki,

2) podaje imię i nazwisko w celu zabezpieczenia praw autorskich do Pliku,

3) potwierdza domyślny sposób płatności i dostawy,

4) wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu,

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

d) Z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Plik, który zostaje przekazany na adres mailowy Klienta.

e) Klient może poprosić o ponowne przesłanie Pliku. Plik zostanie przesłany niezwłocznie do Klienta, nie później niż do 2 dni roboczych.  Klient ma prawo prosić o Plik nieograniczoną liczbę razy, tylko do własnego użytku.

f) Faktura VAT zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej na podany przez Klienta adres korespondencyjny odpłatnie – koszt 3 pln brutto (słowni: trzy) lub, za jego zgodą, w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy.
 
8. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (słowni: trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną jeśli została przez niego opłacona.
 
9. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 
10. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 
§ 2.
Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

- wyrażone są w złotych polskich;
- zawierają podatek VAT;
- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 
§ 3.
Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta www.marcinprus.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości  złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim,  zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.
 
§ 4.
Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

- osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub Kurierowi - przedstawicielowi firmy kurierskiej, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

- płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

- w przypadku zapłaty za zakupione w Sklepie Pliki Klient może dokonać płatności wyłącznie poprzez płatność on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową

2. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www sklepu i nie obniżają cen na przecenione produkty.

3. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

4. Formą płatności może być również przyznany klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zamówieniu obniża kwotę całego zamówienia o wartość bonu.

5. W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości skorzystania z niektórych form dostawy towarów lub płatności za zamówienie. Informacja o zmianie zasad publikowana będzie na stronie Sklepu.
 
§ 5.
Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Umowa zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

Czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy = termin otrzymania przesyłki.

2. Wysyłka zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.
3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

4. Czas dostawy złożonych w Sklepie zamówień jest następujący dla danych przewoźników:

1) w Polsce:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 3-5 dni roboczych;
- Kurier UPS: 1 dzień roboczy;.

2) w krajach Unii Europejskiej:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych;
- Kurier: 3-5 dni roboczych;

3) w krajach poza Unią Europejską:
- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych

4) w przypadku dostawy Plików :
- w przypadku zakupu Plików postawienie ich do dyspozycji Klienta następuje wraz z zapłatą ceny poprzez udostępnienie Pliku Klientowi.
5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem : ?????????????????????????

§ 6.
Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:

1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli nabywcą jest konsument,

2)  ma wady  lub ma uszkodzenia  mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli nabywcą nie jest konsument,

Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2  Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. W celu rozpatrzenia przez Sklep reklamacji niezbędne jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego towaru, opisu przyczyn jego zwrotu oraz dowodu lub kopii dowodu jego zakupu. Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres: Marcin Prus Artprus, z siedzibą w 47-232 Kędzierzyn Koźle na Ul. Przemysława II 3/5 NIP PL592-155-80-01, REGON 160045694.

z dopiskiem: "reklamacja". Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu na adres Sklepu.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008r. nr 189 poz. 1159 z późniejszymi zmianami), Sklep zwróci mu koszty jej nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.

8. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny, istnieje możliwość, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej,  zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do producenta , który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Uzyskaną w ten sposób informację o przyczynach powstałej usterki należy przesłać wraz z wadliwym towarem, zgodnie z ust. 4.

9. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików:

1) gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni uszkodzony Plik na nowy w ciągu 2 dni roboczych. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w zdaniu poprzedzającym na wymianę Pliku;

2) jeżeli w terminie określonym w punkcie 1 nie będzie możliwa wymiana uszkodzonego Pliku na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Plik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 
§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-6.
 
W przypadku Pliku - Klientowi, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2, tylko pod warunkiem, że udostępniony Plik nie został już wysłany do Klienta.
     
2. Klient ma prawo do odstąpienie od umowy w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.

3. W razie odstąpienia od umowy zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, tj. płyt CD, DVD, gier komputerowych i innych programów multimedialnych, nie przysługuje po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

5. Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym www.marcinprus.pl, jak również winno być podpisane.

6. Przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych Klientowi osoba uprawniona Biura Obsługi Klienta sklepu www.marcinprus.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu środków pieniężnych. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub niepodjęciem przez Kupującego decyzji o sposobie zwrotu środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych, zostaną one zwrócone:

1)    na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,
2)    na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej,
3)    przekazem pocztowym na adres Klienta podany w zamówieniu – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Marcin Prus Artprus, z siedzibą w 47-232 Kędzierzyn Koźle na Ul. Przemysława II 3/5 NIP PL592-155-80-01, REGON 160045694.

§ 8.
Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki (imię, nazwisko, adres) zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi.

3. Klient dokonując zakupu w sklepie oddzielnie może wyrazić zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacje dotyczące oferty sklepu, przecen i kodów rabatowych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie www.marcinprus.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firm współpracujących ze Sklepem www.marcinprus.pl, danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji programem ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
 
§ 9.
Bonusy dla klientów

1. Przy zakupach przekraczających jednorazowo kwotę 200 zł Sklep pokrywa koszty wysyłki.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14 maja 2013 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep www.marcinprus.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu www.marcinprus.pl. Klient , poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu www.marcinprus.pl może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.